Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Rittenadministratie verloren gegaan door waterschade?! Jammer dan!

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als werknemer een auto van de zaak ter beschikking. Ter voorkoming van bijtelling wordt een verklaring “geen privégebruik” aangevraagd en afgegeven netjes een rittenadministratie bij. Als gevolg van een lekkage in de archiefruimte is grotendeels uw administratie en daarmee ook de rittenadministratie verloren gegaan.

Medeleven van de rechter te verwachten als de inspecteur in de aangifte Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een bijtelling voor privégebruik van de auto bij het loon optelt. Dit blijkt uit het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat de werknemer terecht met een bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is geconfronteerd. Het Hof is van mening dat de werknemer niet voldoet aan de op hem rustende zware bewijslast om overtuigend aan te tonen dat hij met de betreffende auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gereden. De werknemer kan namelijk geen rittenadministratie overleggen.

Het Hof volgt hiermee de tendens dat het niet kunnen overhandigen van een rittenadministratie, om welke reden dan ook, voor rekening en risico van de werknemer dient te komen. Een extra kopietje of zowel digitaal als papierenversie is ondanks de (geringe) extra handelingen een aanrader.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6467

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: