Administratie

7 posts

O, jee! BTW Privé gebruik auto 2010?

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de BTW-correctie voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Een aantal zaken zijn inmiddels tot in hoogste instantie […]

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek

Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van […]

Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake […]

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

Uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting? De belastingdienst zal het verzoek om uitstel afwijzen indien blijkt dat een vorige aangifte niet of niet tijdig is ingediend. Voortaan geldt […]