Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Criteria verlening herinvesteringstermijn luisteren nauw

De herinvesteringsreserve. Een regeling die de IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichigen de mogelijkheid biedt om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvestering, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten.

De herinvesteringsreserve heeft derhalve tot doel de belastingheffing over boekwinsten behaald bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen uit te stellen indien de opbrengst van het verkochte bedrijfsmiddel wordt aangewend voor de aanschaf van een ander bedrijfsmiddel.

Er zitten een aantal voorwaarde aan de toepassing van de herinvesteringsreserve. Eén van de voorwaarde is dat herinvestering dient plaats te vinden uiterlijk in het derde jaar volgende op het jaar waarin de herinvesteringsreserve is gevormd. De termijn kan in geval van bijzondere omstandigheden worden verlengd.

Onlangs heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich over een kwestie mogen buigen waarbij de verlengde herinvesteringstermijn was overschreden. De conclusie is dat de criteria voor de kwalificatie van voortzetting vrij nauw luisteren.

De langere herinvesteringstermijn dan de standaardherinvesteringstermijn is volgens de rechtbank mogelijk voor zover de voortbrenging of aanschaf van het bedrijfsmiddel door bijzondere omstandigheden is vertraagd, maar daaraan wel een begin van uitvoering is gegeven. Enkel een vervangingsvoornemen is derhalve niet voldoende.

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een begin van uitvoering indien het voorwerp van de overeenkomst is veranderd evenals de overeengekomen prijs. Indien er nieuwe onderhandelingen plaatsvinden die geen voortzetting van eerdere onderhandelingen is er geen sprake van een bijzondere omstandigheid die verlening rechtvaardigt. Vervanging na afloop van de herinvesteringstermijn leidt tot vrijval van de herinvesteringsreserve in de winst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 juli 2013, ECLI:NL:RBWB:2013:5249

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: