Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Inspecteur mag afwijken van afgegeven VAR-WUO

VAR-150x150Mag de Belastingdienst bij de aanslagregeling afwijken van de eerder afgegeven VerklaringArbeidsRelatie (hierna: “VAR”)? Deze afweging staat centraal in de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 8 augustus 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:10653).

De belastingdienst heeft aan belanghebbende een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en bijdrage ZvW over het jaar 2009 opgelegd zonder rekening te houden met zelfstandighedenaftrek. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de belastingdienst bij het regelen van de aanslagen niet gebonden is aan de eerder afgegeven VAR. Het staat, aldus de rechter, de belastingdienst vrij om het ondernemerschap opnieuw te beoordelen.

Er is sprake van winst uit onderneming indien men met behulp van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economische verkeer, met het oogmerk winst te behalen en die winst ook redelijkerwijs te verwachten is. Daarbij zijn verschillende elementen leidraad ter bepaling of er daadwerkelijk sprake is van winst uit onderneming. Een element betreft het aantal opdrachtgevers. De belanghebbende had in onderhavige casus 1 opdrachtgever, zijde zijn voormalige werkgever. De rechter heeft naar aanleiding van dit gegeven gesteld dat de inspecteur er het ondernemerschap van belanghebbende terecht ter discussie mocht stellen.

Aangezien belanghebbende met de andere gegevens die van belang zijn niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn activiteiten kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming in de zin van de wet inkomstenbelasting, is de belastingdienst bij het opleggen van de aanslagen terecht van inkomsten uit resultaat uit overige inkomsten uitgegaan.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: