Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Tot ziens fiscaal gunstige uitkering gouden handdruk!

Het kabinet heeft in het belastingplan 2014 aangegeven voornemens te zijn om de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 af te schaffen. Wie een bestaand stamrecht heeft, kan dit in 2014 met een belastingkorting opnemen.

Wie als werknemer bij voortijdig ontslag een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvang (gouden handdruk), kan deze op verschillende laten uitkeringen. De werknemer kan dit doen in de vorm van een stamrecht (een aanspraak op periodieke uitkeringen) of in de vorm van een uitkering ineens. Bij een uitkering in eens rekent de werknemer direct af met de belastingdienst.

Wenst de werknemer gebruik te maken van de vrijstelling voor een stamrecht dan dient hij het stamrecht onder te brengen bij een verzekeraar, een stamrecht BV, een beleggingsinstelling of een bank. Per situaties gelden verschillende voorwaarden.

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Dit houdt in dat werknemers de ontslagvergoeding niet meer op deze fiscaal gunstige manier kunnen parkeren. De ontslagvergoeding wordt direct als loon belasting. Voor de ontslagen werknemer kan dit slecht uitpakken indien de vergoeding dermate hoog is dat deze in de hogere belastingschijven valt.

Belastingplichtigen die per 1 januari 2014 reeds een stamrecht hebben, worden geprikkeld om hun bestaand stamrecht te laten uitkeren. In het wetsvoorstel is een regeling opgenomen die in 2014 maar 80% van de uitkering in de heffing wordt meegenomen. Voorwaarde is wel dat de aanspraken in één keer volledig worden uitgekeerd.

Verwacht u in 2013 een ontslagvergoeding? Dan is het wellicht voor u een optie om deze te laten uitkeringen in de vorm van een stamrecht. Wij adviseren en helpen u graag bij het oprichten van een stamrecht BV, stamrechtovereenkomst en de daarbij behorend verzoek aan de belastingdienst.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: