Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

De directeur en (zijn) pensioenplannen

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een brief verstuurd waarin hij ingaat op de pensioenen in eigen beheer. De Staatssecretaris ziet twee mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer opnieuw in te richten.

De eerste mogelijkheid is de Oudedagbestemmingsreserve. Deze reserve is een fiscale regeling waarbij een deel van de fiscale winst nog niet wordt belast, maar bestemd voor de oude dagvoorziening van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA). Als deze DGA dan uiteindelijk met pensioen gaat moet er met het gereserveerde geld een uitkering worden gekocht. Aan deze regeling zitten een paar lastige punten. De er zit verschil in de fiscale en de commerciële balans en het gereserveerde geld blijft van de BV, de DGA kan het kopen van een uitkering afdwingen als de BV in zwaar weer komt.

De tweede mogelijkheid is het oudedagsparen in eigen beheer. De regeling is min of meer vergelijkbaar met het oudedagsparen bij de bank. Elk jaar wordt dan een bedrag gebaseerd op een pensioenstaffel opzij gezet en met de marktrente opgerent. Dit oudedagsparen leidt tot een schuld van de BV, die verplicht gebruikt moet worden om net als bij de reserve een uitkering te kopen. Een belangrijk verschil is dat de spaarregeling voor de BV een echte schuld is. Een voordeel van de spaarregeling is dat er geen verschil is tussen de fiscale en de commerciëleschuld.

De gedachte die men heeft is om bestaande regelingen om te zetten naar een van beide mogelijkheden. Men denkt dan de fiscale voorziening om te zetten in een reserve of spaarsaldo. De fiscale voorziening is op dit moment in sommige situatie nog niet de helft van wat er commercieel gereserveerd is. De DGA, maar ook de medegerechtigde gaan er dan fors op achteruit. De positie van de medegerechtigden zoals de echtgenote en de kinderen bij die omzetting is dus nog wel een dingetje.

Al met al neigen de meeste bij het overleg betrokken partijen naar de oudedagspaarregeling in eigen beheer. Met name omdat dit de meest eenvoudige en overzichtelijke regeling is.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

%d bloggers liken dit: