Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

De eigen woning en hypotheekrenteaftrek in 2013

De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan! Dat is in elk geval een conclusie die getrokken kan worden na afloop van alle debatten van afgelopen tijd. Vanaf 1 januari 2013 zijn echter wel een aantal wijzigingen in de wet aangebracht die van toepassing zullen zijn op (nieuwe) leningen die op of na 1 januari 2013 zijn gesloten. Voor bestaande leningen blijft de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd en blijft de vrijstelling omtrent de kapitaalverzekering eigenwoning gehandhaafd.

Vanaf 1 januari jl. hebben belastingplichtigen die een nieuwe lening afsluiten recht op hypotheekrenteaftrek als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Een belangrijk element is dat bij het afsluiten van de lening het aflossingsschema al vast ligt en dat ook daadwerkelijk op de lening wordt afgelost.

Nieuwe leningen waarbij wordt gespaard voor volledige aflossing van de eigenwoningschuld ineens na 30 jaar, denk hierbij aan bankspaarhypotheken en / of kapitaalverzekeringen eigen woning, voldoen niet aan de voorwaarden. Een aflossingsvrije (hypothecaire) geldlening waarop vrijwillig, zonder contractuele verplichting, wordt afgelost volgens een fictief annuïtair schema kwalificeert niet als een lening in de zin van de Wet Inkomstenbelasting.

Leningen die aan de vereisten voldoen zijn:

  • de annuïtaire aflossingshypotheek;
  • de lineaire aflossingshypotheek;
  • alle andere aflossingshypotheken waarbij contractueel vastligt dat de eigenwoningschuld gelijk of sneller dan volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost in 30 jaar.[1]

Bestaande versus nieuwe leningen

Een eigenwoningschuld die op 31 december 2012 reeds aanwezig is, wordt aangemerkt als “bestaande hypotheek”. Deze schuld blijft als een “bestaande hypotheek” kwalificeren tot het momtent waarop de 30 jaarstermijn eindigt.

De mogelijkheid bestaat om een bestaande lening over te sluiten, dat wil bijvoorbeeld zeggen overstappen naar een andere hypotheekverstrekker of bij verhuizing naar een nieuwe woning. Ook na het over sluiten blijft sprake van een “bestaande hypotheek” voor zover de omvang van de schuld niet toeneemt en voor zover overeenkomst de bijleenregeling eventuele meerwaarde bij verkoop daarop in mindering is gebracht. Indien de omvang van de schuld toeneemt, dan zijn de nieuwe regels op dit gedeelte van toepassing.

In verband met overgangsrecht, zijn er een aantal leningen die toch als een “bestaande lening” kwalificeren ondanks dat deze pas zijn afgesloten in 2013.

  • De eigen woning is in 2012 verkocht en in 2013 wordt pas weer een nieuwe woning gekocht. De bestaande eigenwoningschuld isdan het bedrag van de schuld net voor de verkoop van de woning in 2012.
  • Voor 31 december 2012 is een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop aangegaan, terwijl de levering van de woning pas in 2013 is. De eigenwoningschuld die ten aanzien van deze koop is aangegaan, wordt aangemerkt als ‘bestaande lening’.
  • Voor 31 december 2012 is een koop-aannemingsovereenkomst afgesloten, maar de woning is nog niet geleverd.

Alle leningen die niet onder het begrip “bestaande lening” te brengen zijn, zijn nieuwe leningen. Op deze leningen zijn de regels zoals die gelden vanaf 1 januari 2013 van toepassing.

Heeft u voornemens om in 2013 een nieuwe woning te kopen? Let dan goed op welke lening u afsluit ter financiering van de woning. Vanaf 1 januari 2013 het niet in alle gevallen meer vanzelfsprekend dat u recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

[1] Hierbij verdient de opmerking dat de aflossingseisen per lening zullen worden gesteld.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: