Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Zonnepanelen op het dak leidt tot ondernemerschap

In een arrest van het EU-Hof in Luxemburg van 20 juni 2013 is beslist dat het terugleveren van stroom die is opgewekt met zonnepanelen op het dak van een particulier, tot gevolg heeft dat deze particulier voor de BTW als ondernemer moet worden aangemerkt. Een en ander hangt samen met het uitgebreide ondernemersbegrip voor de BTW. De beslissing is genomen in een Oostenrijkse zaak, maar heeft ook ten volle haar gelding in Nederland (en ander Lidstaten). Voor een doorsnee rijtjeshuis zal deze beslissing niet echt negatieve gevolgen hebben. Juist bij de investering zal een teruggaaf mogelijk zijn van de BTW op de inkoop en de installatie, zodat de begininvestering rond de twintig procent goedkoper wordt en voor de jaren na de installatie zal een ontheffing van de aangifteplicht gevraagd kunnen worden. Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken

Een ontheffing moet worden verleend als de te betalen BTW over een jaar per saldo beneden de € 1883 blijft. Het omzetbedrag dat daarbij hoort is € 8.967,-. Voor een gemiddeld rijtjeshuis is het bedrag dat met de energierekening wordt verrekend doorgaans een stuk minder. Anders dan in het jaar van investering zal er dus geen administratieve rompslomp of fiscaal nadeel overblijven.

Voor die huishoudens waar de grens toch overschreden zal worden zal geen ontheffing van de administratieve verplichtingen mogelijk zijn. Wel kan dan gedacht worden aan een jaaraangifte. De administratieve lasten blijven dan beperkt. Een financieel nadeel hoeft nog steeds niet ervaren te worden want er is een goede reden de BTW boven op de verrekenprijs te leggen aangezien de afnemende energiemaatschappij deze BTW ook weer in aftrek kan brengen. Wel zal hier overleg met de energieleverancier over nodig zijn. Denkbaar is ook dat er een landelijke regeling komt waarbij de aangifteplicht voor alle particulieren kan komen te vervallen. Het wachten is op dit punt op nadere regelgeving.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: