Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Resolutieheffing 2014

De Tweede Kamer heeft op 10 oktober 2013 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet aangenomen. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe, tijdelijke heffing over de op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij de banken werden aangehouden.

De resolutieheffing bedraagt 0,075% van het belastbare bedrag en dient op aangifte door de banken voldaan te worden op 1 maart 2014, 1 mei 2014 en 1 juli 2014.

In reactie hierop is de motie van de leden Aukje de Vries en Van Hijum aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten als de groei van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of acuut krimpt.

De Tweede Kamer heeft het amendementen waarin wordt voorgesteld om het tarief te verhogen naar 0,276% niet aangenomen.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Kamerstukken II 2013/14, 33653

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: