Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Beschikking Geen Loonheffing vervangt VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar verwachting in 2015 al vervangen door de nieuwe ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). Het wetsvoorstel waaruit dat blijkt is door Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 22 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punt uit de regeling: De opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de controle op de toepassing van de beschikking.

In het wetsvoorstel staat dat opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) samen verantwoordelijk worden voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. De BGL wordt veelal door de zzp’er aangevraagd via een webmodule. Alleen als uit de vragen in deze module blijkt dat er geen sprake is van loon, krijgt hij een BGL. In die beschikking staat onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de BGL alleen van toepassing is als de opgenomen aspecten van de opdracht ook kloppen.

Daar ligt dan ook de eerste controle mogelijkheid. De opdrachtgever moet de BGL nalopen voordat hij de opdracht daadwerkelijk aan de zzp’er verstrekt. Kloppen de door de opdrachtnemer aan de belastingdienst opgegeven feiten en omstandigheden. Deze controle zorgt ervoor dat de zzp’er niet meer in zijn eentje alle gevolgen draagt als de beschikking niet klopt. Doordat opdrachtgevers een controlerende rol krijgen, kunnen ze ook opdraaien voor de gevolgen van een ten onrechte afgegeven beschikking. Bij een VAR-aanvraag ligt die controle nu alleen bij de Belastingdienst. De opdrachtgever is helemaal niet betrokken bij de aanvraag. Het wetsvoorstel BGL zorgt er voor dat een belangrijk deel van de controle risico’s van de Belastingdienst verschuift naar de opdrachtgever.

Een zzp’er hoeft straks niet voor elke opdracht een nieuwe BGL aan te vragen: bij opdrachten waar de werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan hij bij verschillende opdrachtgevers dezelfde beschikking gebruiken.

Het wetsvoorstel vindt u hier: wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing (pdf).

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: