Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Belastingplan 2015: Lasten verlichting of minder verzwaring?

Het Belastingplan 2015 is een curieus staaltje werk. Maatregelen die in het belastingplan 2014 zijn vermeld worden gedeeltelijk teruggenomen en verkocht als lastenverlichting. Laat helder zijn daar zijn we blij mee maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gezonden, wordt verder ingegaan op de mogelijkheden tot vereenvoudiging. Daarmee is een aanzet gegeven voor vereenvoudiging van het belastingstelsel. Als je de voorgestelde vergezichten vergelijkt met de maatregelen die nu al worden genomen bij invoer van auto’s betekent dat vooral vergroving. Het is te hopen dat het in de inkomstenbelasting met wat meer nuance gaat.

De maatregelen voor 2015
Voor de lastenverlichting heeft het kabinet een bedrag van € 1 miljard beschikbaar. Ze gebruikt dat voor een verhoging van het belastingtarief in de 1e schijf en een verhoging van de arbeidskorting. Per saldo loont werken meer. Met deze maatregelen worden lastenverzwaringen die voortvloeien uit eerder genomen kabinetsmaatregelen gedeeltelijk teruggedraaid.

Wat betreft de loonheffingen en inkomstenbelasting wordt met name de arbeidskorting fors te verhoogt. Het kabinet zorgt er daarmee voor dat werken volgend jaar meer loont. Dit kost structureel € 500 miljoen. In het Belastingplan 2014 was voor 2015 al een verhoging opgenomen en bij elkaar loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer € 500.

Het kabinet heeft ook € 500 miljoen vrijgemaakt om de tariefstijging in de 1e schijf te beperken. Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5%. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een minder dan de 36,76% die aanvankelijk was vastgesteld voor 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

De algemene heffingskorting voor de lage inkomens stijgen meer dan die voor de hogere inkomens. In jargon het het dat de heffingskorting volgend jaar iets steiler wordt afgebouwd. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Maar omdat in het Belastingplan 2014 al een forse verhoging van de algemene heffingskorting was opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 volgend jaar alsnog hoger zijn dan in 2014. In de uiteindelijke wetteksten ziet u de chaos van maatregel op maatregel niet terug maar je moet goed de weg weten om het nu allemaal te kunnen vinden.

Het lijkt in tegenstelling met de conclusie van zojuist maar het Belastingplan 2015 geeft waar mogelijk een aanzet tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. De werkkostenregeling wordt versoberd (was 1,5 van de loonsom wordt 1,2% van de loonsom) ingevoerd. Daarmee wordt een aanzienlijke vereenvoudiging bereikt. De extra heffing die dit oplevert wordt niet benoemd, dat is jammer. De administratieve lasten voor werkgevers nemen af en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeterd. Laten we wel wezen dat laatste is een winstpunt.

Het gebruik van taxatierapporten voor het vaststellen van de bpm bij import van gebruikte auto’s wordt beperkt. Taxatierapporten worden vanaf volgend jaar enkel nog gebruikt voor schadeauto’s en auto’s die zelden in Nederland voorkomen. Voor alle andere auto’s wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of op basis van een algemeen toegepaste koerslijst. Deze vergroving en vereenvoudiging van de waardebepaling bedraagt bij aan een eenvoudigere uitvoering door de Belastingdienst en bestrijding van misbruik van de regelgeving. Het voelt niet lekker, maar de onderbouwing lijkt valide.

Het kabinet bevordert de doorstroming op de woningmarkt door de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden te verlengen van 10 naar 15 jaar. Het is niet zo helder wie hier nu blij mee moeten zijn. De banken, die langer mogen of moeten financieren of de eigen woning bezitters die onderwater staan en langer over de aflossing van een ongewenste schuld mogen doen (hoewel dat vooral contractueel tussen benk en woning bezitter bepaald is).

Wel blij worden we van de verlening van de periode waarin huizenbezitters die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente. Dit  wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. Daarnaast  blijft het mogelijk om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest een verhuurde woning is immers Box 3 vermogen.

Een sympathieke maatregel blijft het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen. Deze wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.

Al met al geen schokkende zaken en een beetje verlichting. We kunnen alvast wennen aan de aanstaande vergroving en vereenvoudiging. Hoe het uitpakt als de inkomstenbelasting echt wordt aangepakt blijft de vraag. In de brief daarover wordt de mogelijkheid voor aanpassingen sterk gekoppeld aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de automatisering. Technische techneuten in plaats van financiële deskundigen bepalen dan onze belastingheffing. Of dat rechtvaardiger wordt is nog maar de vraag. We zullen het zien.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: