Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Grote reorganisatie belastingdienst

Na horizontaal toezicht, digitaal toezicht. Valt er lering te trekken uit de Bulgaren fraude?

Gisteren maakte de belastingdienst bekent dat zij vanwege slimmer werken met automatisering 5.000 van de 28.000 medewerkers gaat ontslaan. Toevallig was gisteren ook de dag waarop de rechter uitspraak deed over de Bulgaren fraude. Deze toevallige samenloop legt pijnlijk vast hoe falend beleid wordt vertaald in miljarden kostende projecten.

Weet u het nog hoe de Bulgaren massaal in Nederland toeslagen wisten te incasseren. Toen de belastingdienst het geld wilde terugvorderen was het verdwenen en was er bij de straatarme Bulgaren niets meer te halen. De Turkse Bulgaren die deze fraude opgezet hebben lopen nu vrij rond in Turkije en zijn de dans vooralsnog gewoon ontsprongen. De Staatsecretaris verkondigde nog niet zo lang geleden dat het grootste deel van deze toeslagen teruggevorderd kon worden. Dat leek mij, de tv beelden met krotten en ezelwagens indachtig, al heel moeilijk. Ook in Bulgarije is van een kale kip niks te plukken. Inmiddels is het geld grotendeels afgeschreven omdat er niets te halen valt. Tja.

De statement van slimmer werken via miljarden investeringen in software doen toch vreemd aan als de Staatsecretaris beweert dat de Bulgaren fraude al jaren bekend was maar dat er niets aan werd gedaan.
Grootschalige fraude werd getolereerd terwijl er niets aan gedaan werd. Hoezo moeten er dan nu miljarden worden geïnvesteerd. De overheid hobbelt van het ene veel te dure en mislukte software project naar het andere. De belastingdienst heeft daar ook jaren lang mee gekampt. Het is dan ook vreemd dat er nu weer wordt ingezet op miljarden kostende software projecten. Gekoppeld aan duizenden ontslagen. Ook opvallend dat het hoofd van belastingdienst nog niet lang geleden klaagde over de ouwe lullendagen en het verouderde belastingpersoneel. Deze actie levert nu door het ontslaan van 5.000 laag opgeleiden gelijk ook een enorme verjonging van het personeel op. Als ik de persberichten goed begrepen worden er ook 1.500 hoger opgeleide jongere computer specialisten aangenomen.

Krijgen wij als belastingplichtigen Facebook en Netflix achtige algoritmes over ons uitgestort? Op privacy aspecten van dergelijke operaties kom ik binnenkort terug.
Miljarden kostende software gekoppeld aan duizenden ontslagen maakt mij cynisch. Temeer omdat een miljoenen fraude bekend was en er niets mee gedaan is. Over slimmer werken gesproken. Middelen zijn dan duidelijk onjuist ingezet. Dat is niet iets wat met een miljarden kostend prestige project op te lossen valt. Daarvoor zijn betere management beslissingen nodig.

Mr Henriette Ancuta-Koning Taxconsultnetwork Amsterdam

%d bloggers liken dit: