Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Huwelijkse voorwaarden, ook voor u?

Huwelijkse voorwaarden regelen het huwelijksgoederenrecht tijdens het huwelijk. Het is een overeenkomst tussen echtgenoten waarin wordt bepaald wie tot welk vermogen gerechtigd is. Huwelijkse voorwaarden kunnen variëren van koude uitsluiting waarbij geen enkele gemeenschap bestaat, tot een beperkte gemeenschap van specifieke goederen. Daarnaast kan gekozen worden voor een periodiek verrekenbeding en/of een finaal verrekenbeding. Huwelijkse voorwaarden kunnen van belang zijn voor partners die gaan trouwen maar ook voor partners die al getrouwd zijn. Ook als zich tijdens uw huwelijk grote veranderingen in het vermogen (gaan) voordoen, kan een overstap naar huwelijkse voorwaarden wenselijk zijn. Nu er geen rechterlijke toestemming meer nodig is voor een wijziging van het huwelijksgoederenregime tijdens het huwelijk, is een wijziging een stuk eenvoudiger te realiseren.

Huwelijkse voorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een deel van het vermogen te beschermen als een van beide partners een (risicovolle) onderneming start. De eigen woning kan dan worden toebedeeld aan de niet ondernemende partner. Wilt u tijdens of op het einde van het huwelijk (bij echtscheiding en/of overlijden) toch samen delen, dan kan dit door gebruik te maken van een periodiek of finaal verrekenbeding.

Het periodiek verrekenbeding komt steeds minder voor in huwelijkse voorwaarden. Reden hiervoor is dat het periodiek verrekenbeding vaak niet wordt uitgevoerd omdat het een stuk jaarlijkse administratie met zich meebrengt. Het idee van huwelijkse voorwaarden wordt dan (volledig) te niet gedaan, waardoor een eventuele beschermingsconstructie geen effect heeft. Is het idee van het periodieke verrekenbeding om samen te delen, maak dan liever gebruik van een finaal verrekenbeding.

En, niet onbelangrijk, huwelijkse voorwaarden kunnen ook bescherming bieden bij een echtscheiding. Door bijvoorbeeld alleen te kiezen voor een finaal verrekenbeding bij overlijden van een van beide partners en niet bij echtscheiding, neemt bij een echtscheiding ieder zijn of haar eigen vermogen mee. Het nu duidelijk vastleggen van afspraken kan bij een echtscheiding (een deel van de) discussies voorkomen en kan een goede basis geven voor het echtscheidingsconvenant.

De huwelijkse voorwaarden worden opgesteld en begeleid door een notaris. Bent u eerder in gemeenschap van goederen getrouwd maar wilt u alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan heeft dat niet alleen civielrechtelijke gevolgen maar kunnen er ook fiscale gevolgen zijn. Laat u dus niet alleen adviseren door een notaris maar betrek hier ook een fiscalist bij. De combinatie van huwelijkse voorwaarden en testament geeft overigens nog meer mogelijkheden om uw wensen vast te leggen.

Vergeet u niet om eens in de paar jaar uw huwelijkse voorwaarden nog eens uit die onderste la te halen om te kijken of ze nog up to date zijn. Verouderde huwelijkse voorwaarden kunnen voor vervelende verrassingen zorgen!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: