Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Hoezo procederen met een volmacht?

In het bestuursrecht kunnen belanghebbenden zelf de procedure voeren. De verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt hier niet. Het kan in sommige gevallen verstandiger om u door een advocaat of een belastingadviseur bij te laten staan. Dit vergroot de kansen van slagen.

Wilt u zich laten bijstaan, dan dient u die desbetreffende persoon te machtigen. Het bestuursorgaan of de rechter kan van de gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Een schriftelijke machtiging verdiend daarom de voorkeur.

Het ontbreken van een machtiging kan leiden tot een niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar of beroep. Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2013:2705) een ingesteld beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van een actuele machtiging.

Belanghebbende had met een dagtekening voor de uitspraak op bezwaar de gemachtigde gemachtigd om namens haar beroep in te stellen. De rechter vond dit een reden om te twijfelen of de gemachtigde namens belanghebbende mocht optreden. Aangezien de gemachtigde nogmaals de machtiging toestuurde die zij bij het beroepschrift had ingediend en niet een actuele machtiging, werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De uitspraak doet vermoeden dat een machtiging een geldigheidsduur heeft. In elk geval is het wijs om op verzoek een vernieuwde actuele machtiging toe te sturen. De rechter kan in dat geval het beroep niet niet-ontvankelijk verklaren op basis van een formeel gebrek.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: