Formeel

12 posts

Meer rechtsbescherming nodig bij bestuurlijke boete

In een uitzonderlijk advies vraagt de Raad van State aandacht voor rechtsbescherming van burgers. Het gaat dan om het door de overheid gehanteerde instrument van bestuurlijke boetes. Volgens deRaad van […]

Ronde 1: crisisheffing voor de rechter

De in 2013 ingevoerde crisisheffing houdt de gemoederen flink bezig. Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon […]

O, jee! BTW Privé gebruik auto 2010?

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de BTW-correctie voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Een aantal zaken zijn inmiddels tot in hoogste instantie […]

Onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken

Het lijkt erop dat het recht op een eerlijk proces eindelijk wordt vastgelegd in de grondwet[1]. Alhoewel dit uitgangspunt thans nog niet expliciet in de Grondwet is opgenomen, is het […]

Hoezo procederen met een volmacht?

In het bestuursrecht kunnen belanghebbenden zelf de procedure voeren. De verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt hier niet. Het kan in sommige gevallen verstandiger om u door een advocaat of […]