Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Meer rechtsbescherming nodig bij bestuurlijke boete

logo In een uitzonderlijk advies vraagt de Raad van State aandacht voor rechtsbescherming van burgers. Het gaat dan om het door de overheid gehanteerde instrument van bestuurlijke boetes. Volgens deRaad van State moet opnieuw naar de rechtsbescherming van burgers bij bestraffende sancties worden gekeken. Het hoogste adviesorgaan van de regering noemt het ‘wenselijk’ dat daarbij het strafrecht en het bestuursrecht op elkaar worden afgestemd.

In het advies wordt geconstateerd dat de wetgever steeds vaker kiest voor de bestuurlijke boete in plaats van een wet via het strafrecht te handhaven. Oorspronkelijk werd het middel alleen gebruikt voor lichte, veelvoorkomende overtredingen. Steeds vaker worden bestuurlijke boetes ook opgelegd bij zware en complexe overtredingen. Verder worden vaker hoge boetes opgelegd bij relatief lichte overtredingen. Tegelijkertijd heeft het strafrecht ook niet stilgestaan. De officier van justitie kan met een strafbeschikking straffen opleggen buiten de rechter om. Beide ontwikkelingen dragen bij aan een stelsel van handhaving waarin de rechtsbescherming van de burger onderbelicht is geraakt, aldus de Raad van State.

Het advies is bijzonder omdat het ongevraagd is. De Raad van State moet dus wel heel erg omhoog hebben gezeten om dit probleem aan te kaarten. Sinds 1980 heeft de Raad van State slechts 2 keer eerder gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om de regering ongevraagd te adviseren. Ze doen dit dus niet lichtvaardig. Het hele rapport leest u hier

Raad van State: Den Haag , 15-9-2015

%d bloggers liken dit: