Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Acupunctuur door artsen opnieuw vrijgesteld van BTW

In haar persbericht van 14 september 2015 heeft de Nederlande Artsen Acupunctuur Vereniging de uitkomst van een door ons gevoerde procedure bekend gemaakt. Een mooie uitspraak die duidelijk maakt dat een arts voor de omzetbelasting vrijgestelde handelingen verricht, ook als dat alternatieve behandelingen zijn. Of de handeling effectief is of al dan niet bewezen, is voor het (belasting)recht niet relevant. De arts zal ook tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn als hij bij zijn behandelingen fouten maakt. Om die reden oordeelde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 11 september 2015 dat ook complementaire behandelingen (waaronder acupunctuur) van geregistreerde artsen tot voor de omzetbelasting de vrij te stellen gezondheidszorg behoort.

De uitspraak vindt u hier.

Het persbericht van de NAAV:

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in hoger beroep op 11 september jl een heel heldere uitspraak gedaan in de al langer slepende zaak van een acupunctuur-arts. Volgens de Belastingdienst zijn acupunctuur-artsen sinds 1 januari 2013 niet meer vrijgesteld van BTW. De acupunctuurbehandeling van artsen werd daarmee 21% duurder. De artsen verenigd in de Nederlande Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) waren daar mordicus tegen en hebben een gezamenlijke procedure aangespannen. Na de Rechtbank Breda heeft nu ook het Gerechtshof’s-Hertogenbosch de acupunctuur-artsen gelijk gegeven.
De acupunctuur-artsen reageren verheugd op de uitspraak. “Wij zijn regulier werkende artsen die ook acupunctuur en andere alternatieve geneeswijzen aanbieden” reageert Albert Fabriek, woordvoerder van de NAAV. “Het is waanzin om ten behoeve van de gezondheidsindustrie complementaire behandelwijzen fiscaal volledig van tafel te vegen en deze fiscaal niet langer als gezondheidszorg te bestempelen. Je jaagt mensen van op zich zelf goede zorg weg. Daar is het fiscale recht niet voor bedoeld.” Het Gerechtshof heeft duidelijk gemaakt dat alle behandelingen die geregistreerde artsen verrichten voor hun patiënten vrijgesteld horen te zijn. De wet BIG, de wet die het artsenregister regelt is daar helder in en ook de medische tuchtcolleges roepen artsen tot de orde als ze fouten maken bij hun zorgverlening, dat geldt ook voor niet-reguliere zorg. Het Gerechtshof neemt al deze aspecten mee in de uitspraak en komt tot het oordeel dat acupunctuur uitgevoerd door artsen wel is vrijgesteld voor de omzetbelasting. Als de belastingdienst niet binnen zes weken in cassatie gaat, dan hoeven Acupunctuur-artsen voortaan geen BTW meer te berekenen over deze consulten. Volgens de procederende belastingadviseurs van Tax Consult Network, de heren Oostdam en Kouwenhoven is het een mooie uitspraak die bevestigd dat acupunctuur gezondheidkundig werk is aan de individuele patient.

Meer info:
NRC 17-09-2015 – Een alternatieve arts is ook een arts, zegt de fiscus nu
NRC 17-09-2015 – Btw op acupunctuur en chiropraxie afgeschaft

%d bloggers liken dit: