Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Laat uw hypotheekrenteaftrek niet aan uw neus voorbij gaan

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld bij een familielid, uw BV of een niet in Nederland gevestigde bank. Geef dan zelf de gegevens door aan de belastingdienst. Doet u dit niet, dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek.

Banken en andere financiële instellingen die zijn verplicht de gegevens ten aanzien van leningen voor de eigen woning aan de belastingdienst door te geven. Hebt u geld geleend bij iemand of een instelling die niet verplicht is om ons gegevens door te geven? Dan moet u de belastingdienst zelf de navolgende gegevens doorgeven:

  • de naam en adresgegevens van u en de geldlener
  • uw burgerservicenummer/sofinummer
  • de startdatum van de lening
  • de hoogte van het bedrag
  • de looptijd in maanden
  • het rentepercentage
  • de manier van aflossen (annuïtair of lineair)

De gegevens dient u middels het formulier “Opgaaf lening eigen woning” door te geven en dient uiterlijk voor 31 december van het jaar na het jaar waarin de lening is afgesloten.

Wijzigt er in de gegevens het een en ander? Dan dient u deze wijziging(en) binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond aan de belastingdienst doorgegeven worden.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: