Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Belasting, ontwijking en nog wat …

Belastingontduiking is al zo ongeveer net zo oud als de heffing ervan. Belastingontwijking is meer van deze tijd en Offshore Leaks maakt helder hoe wijdverbreid de ontwijkingspratijken zijn. Nu denkt u, lezer, ja maar jullie adviseurs hebben boter op je hoofd, jullie verzinnen die constructies. En dan moet ik erkennen dat de vakbroeders dat inderdaad veelvuldig doen. Verreweg de meeste constructies zijn daarbij opgezet binnen de kaders van de bouwstenen die bestaan uit verdragen, de wet en de uitleg daarvan door de rechter. Het is een hele industrie waar op de Zuid-as ook goed aan wordt verdiend. De zaken worden daarmee al een stuk complexer omdat ook er voor Nederland economische belangen op het spel staan. Hoe groot die belangen zijn en wat de relatieve belangrijkheid daarvan is, is ongewis. Ik heb er zo mijn gedachten over maar vooral omdat het werk van deze construerende juristen niet wezenlijk bijdraagt aan nieuwe ontwikkelingen in Nederland.
Wat de heffing betreft gaat Nederland uit van heffing over hetgeen hier wordt verdiend. Als het gaat om grote geldstromen dan wordt er in Nederland over een zekere marge belasting geheven. En verder maakte het ons – tot voor kort – niet zo veel uit. Die houding maar ook door de vrijstelling voor de winst op deelnemingen (dat afwijkt van vele andere landen) en een uitgebreide verdragen netwerk maakt dat Nederland bijzonder interessant is. Andere landen kennen door een ander heffingsstelsel die vrijstellingen niet. De mismatch tussen de verschillende systemen maakt dat er soms sprake is van dubbele heffing, waarvan men vindt dat dat voorkomen moet worden, maar ook van niet heffen. En dat laatste was tot vrij recent niet echt een item, en ja als je dan toch gaat construeren doe het dan goed.
Als het inkomen niet in Nederland wordt verdiend, dan stelt Nederland de heffing over het algemeen vrij. We maken daarbij wel het voorbehoud dat er over het buitenlandse inkomen minstens net zo veel belasting wordt geheven als in Nederland. Zo niet dan heffen we bij. Hoeveel Nederland bij heft hangt overigens af van het belastingverdrag dat we met de diverse landen hebben afgesproken. Dat is niet in elk verdrag gelijk geregeld. Met 180 verdragen is dat een gecompliceerde aangelegenheid.
Nu wordt niet al het inkomen aangegeven en wordt er ook nog al wat vermogen in het buitenland uit het zicht van de fiscus gehouden. Dat vinden we niet fijn. Nu komt er wel eens een tipgever voorbij die mensen er bij lappen. De motieven daarvoor laat ik in het midden. Soms kom je iemand tegen die oprecht verontwaardigd is, maar rancune en jaloezie spelen een belangrijke rol. Nu zijn er tegenwoordig ook mensen zijn die tegen een vergoeding doen gegevens overdragen. De Nederlandse Staat betaald tipgevers afhankelijk van de opbrengst. Die tipgevers worden dan weer wel anoniem gehouden. Het is een gevaarlijk vak dat tipgever zijn. Dat die tipgever beschermd wordt vindt ik niet zo gek. Dat wordt met anonieme getuigen in strafprocedures ook met enige regelmaat gedaan. Dat de tipgever betaald wordt vindt ik over het morele randje. Ik mag hopen dat over het tipgeld gewoon belasting betaald wordt.
Wat wel gek is, is dat er over de tipgever geprocedeerd wordt, dat Nederland dan krampachtig doet over de afspraken die men gemaakt heeft en dat Nederland, naar het lijkt, valse getuigenissen laat afleggen. Daarmee worden de mensen die over de kwesties moeten oordelen voor het lapje gehouden en als dat de rechtelijke macht betreft dan heb je voorzichtig gesteld een uitdaging.
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik ben niet zo van het boek, maar sommige morele principes uit het boek zijn tijdloos. Met de tipgeverskwestie is duidelijk geworden dat ook onze overheid nog maar weinig op heeft met morele principes. In de private sector is dat al langer een punt dat onder de aandacht is. Het is in onze huidige onzekere maatschappij een zeer heikele kwestie en iets dat inmiddels meer dan alleen maar aandacht behoeft.

%d bloggers liken dit: