Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Voorkom de hoge eigenbijdrage AWBZ

Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee door een goede fiscale planning is dat eenvoudig bereikbaar. Jaarlijks kan het voordeel oplopen tot bijna € 20.000. Draag uw vermogen over van box 3 naar box 2. Dat heet boxhoppen.

Veel ouderen en andere chronisch zieken worden extreem hard geraakt door de hoge eigen bijdrage in de AWBZ. Deze wetgeving kent een aantal grote onrechtvaardigheden. In veel situaties is deze hoge eigenbijdrage redelijk eenvoudig te voorkomen.

Vooral ouderen met een laag pensioen en relatief veel spaargeld worden door deze maatregelen onevenredig getroffen. Dit wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2013 spaargeld of vermogen in box 3 veel zwaarder meetelt.

De eigenbijdrage stijgt daardoor met soms meer dan € 1.600 per maand, dus met meer dan € 19.000 per jaar.

Dit is te voorkomen: Door het vermogen in box 3 over te zetten naar Box 2.


Omzetten box 3 in box 2 vermogen.

Alle bezittingen behalve de eigen woning vallen voor de belastingheffing in box 3. Daar wordt een forfaitaire heffing berekend. De opbrengst wordt gesteld op 4% per jaar belast met 30% belasting, per saldo dus een belasting van 1,2%.

Wat is box 2. De meeste (ca 98%) van de belastingbetalers komen nooit in aanraking met de belasting heffing in box 2. Box 2 is daardoor relatief onbekend. Box 2 regelt de belastingheffing over de inkomsten uit aandelen in de eigen BV. De regels in box 2 verschillen behoorlijk van die in box 1 en box 3.

Het inkomen in box 2 is op relatief eenvoudige wijze terug te brengen tot nul. In het verleden vaak toegepast maar door de invoering van de wet IB 2001 niet meer zo nodig. Door de invoering van de hoge AWBZ eigen bijdragen is het zinvol om deze mogelijkheid weer toe te passen.

Het inkomen in box 3 is terug te brengen tot nul door het gehele vermogen van box 3 onder te brengen in een eigen BV. Het vermogen van box 3 ik daarmee in box 2 terecht gekomen. In box 2 geldt de forfaitaire heffing zoals in box 3 niet. De hoofdregel in box 2 is dat alleen over ontvangen of behaalde voordelen belasting betaald wordt. Het belasting tarief voor de aandeelhouder is 25%. Mits goed aangepakt kan voorkomen worden dat er belastbaar inkomen in box 2 ontstaat. Uiteraard moet wel voldaan worden aan de voorwaarden die box 2 stelt. Deskundige hulp is noodzakelijk. Verder is het zo dat de BV vennootschapsbelasting betaalt over de vermogens opbrengsten, maar deze belasting is relatief laag. Te weten 20% over de winst, dus na aftrek van alle kosten. Jaarlijks of naar gelang daar behoefte aan is aandelenkapitaal uit de BV worden terug betaald. Als de formele spelregels in acht worden genomen kan dat onbelast plaats vinden.

Als enige min punt is daar tenslotte de zgn ab-claim die uiteindelijk bij de erfgenamen van de aandelen van de BV kan komen. Dit is een inkomstenbelasting heffing van 25% over de winsten van de BV die niet uitgekeerd zijn. Afhankelijk van de leeftijd van belanghebbenden kan deze claim dus lang uitgesteld worden.

Deze oplossing is eenvoudig te verwezenlijken voor belanghebbenden met liquide vermogen, maar ik in de situaties dat belanghebbende onroerende zaken bezit is e.e.a redelijk eenvoudig op te lossen. Het gaat er dan om door via schulden in box 3 het vermogen in box 3 op nul te krijgen.

Peiljaar verlegging AWBZ

Bij een veel lager inkomen kunt u peiljaar verlegging in de AWBZ aanvragen. Voor 2013 helpt dat niet meer maar wel voor de toekomst. Deze peiljaarverlegging scoort effect vanaf 2014.

Besparing

De maximum eigen bijdrage in de AWBZ kan oplopen tot ca € 2.200 per maand. Bij een groot eigen vermogen en een laag pensioen kan de AWBZ eigen bijdrage als snel tot het minimum worden terug gebracht.

Een rekenvoorbeeld. Uitgaande van een alleenstaande 65+ er met een AOW en pensioen van € 12.000 per jaar en een vermogen van € 300.000 en een rente van 3%.

1. Zonder maatregelen

Zonder maatregelen bedraagt het verzamel inkomen € 22.035. De inkomstenbelasting daarover is € 2.709. De eigen bijdrage AWBZ is € 24.168.

2. Box 1 en Box 2

Overheveling van het vermogen naar box 2 levert een inkomen in box 1 op van € 12.000, en een box 2 inkomen van nihil. De belastingheffing daarover bedraagt nihil. De eigen bijdrage AWBZ bedraagt € 5.868. De vennootschap betaalt belasting 20% over de winst. Uitgaande van de jaarkosten van ca € 1.000 bedraagt de belasting € 1.600.

Levert dat een besparing van ca € 19.400 op jaarbasis op. (e.e.a nog zonder rekening te houden met zorgtoeslag ed.) Voor 65- geldt een nog groter voordeel. Zij hebben geen recht op ouderentoeslag.

Duur?

De eenmalige investering voor de oprichting van de BV notaris kosten ca € 500 ex BTW. De advieskosten bedrag ca € 500 ex BTW uitgaande van een eenvoudige situatie.

Meer weten: Neem gratis en vrijblijvend contact op met Mr H.A. Ancuta-Koning FB lid van Tax Consult Network.

Via henriette.ancuta@taxconsultnetwork.nl of 020-6628847 of 06-51597419

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: