Informeren, adviseren en procederen in het belastingrecht

Arts/acupuncturist is vrijgesteld van omzetbelasting.

De Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan in de proefprocedure voor de medische vrijstelling bij artsen acupuncturisten. Tax Consult Network heeft deze proef-procedure, die voor de sector erg belangrijk is, gevoerd. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens in de Omzetbelasting gewijzigd. Doel van de wijziging was om met name alternatieve zorg niet langer vrij te stellen van omzetbelasting. Accupunctuur wordt door de belastingdienst beschouwd als alternatieve zorg. De Nederlandse Artsen Acupuncturisten Vereniging (NAAV) had grote moeite met deze zienswijze en trachtte het Ministerie op andere gedachte te brengen. Tax Consult Network is vanaf het begin door de NAAV, in wiens opdracht de procedure is gevoerd, bij de gesprekken over de inpassing van de vrijstelling betrokken.  Omdat de gesprekken geen resultaat hadden heeft Tax Consult Network met een kort geding een versnelde procedure afgedwongen. De procedure is met de uitspraak van de rechtbank vooralsnog succesvol beëindigd.

Waar draait het om? Medische handelingen met een therapeutisch doel moeten volgende de Europese regelgeving vrijgesteld zijn van BTW. Belanghebbende is arts en heeft aanvullend een acupunctuuropleiding gevolgd. De rechtbankheeft nu erkend dat ook complementaire handelingen ook een therapeutisch doel dienen en niet van de vrijstelling kunnen worden uitgezonderd. De rechtbank oordeelt dan ook dat de door belanghebbende verrichte acupunctuurbehandelingen vrijgesteld zijn van omzetbelasting. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat acupunctuur onderdeel vormt van de artsenstudie in Utrecht en Groningen, dat de opleiding van belanghebbende zeker hetzelfde niveau heeft en dat die opleiding in het verlengde ligt van en een evidente verdieping vormt op de opleiding tot arts.

De uitspraak treft u hier. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kouwenhoven en/of Oostdam van Tax Consult Network

Starbucks en Rockstars

Starbucks en Rockstars

Al jaren lang wordt Nederland in Internationaal verband aan de schandpaal genageld als belastingparadijs. Nog niet zolang geleden zei Obama het nog. […]

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: